6.ออมก่อนรวยกว่า

รู้จักดอกเบี้ยกันพอหอมปากหอมคอแล้วว่ามีอิทธิฤทธิ์มากแค่ไหน

ดอกเบี้ยที่ต่างกันนิดเดียวบนเงินต้นที่เท่ากันจะทำให้เงินที่ได้สุดท้ายต่างกันเป็นหมื่นเป็นแสนได้ แต่ยังมีตัวแปรตัวสำคัญที่ยังไม่ได้พูดถึงมากนักและจะนำมาพูดในบทนี้คือ “เวลา”

เป็นตรรกะง่ายๆ ที่ทุกคนทราบกันดีว่าคนที่ออมนานกว่าย่อมมีเงินมากกว่า แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าเมื่อเวลากับอัตราดอกเบี้ยมาอยู่ด้วยกัน จะทำให้เกิดความแตกต่างได้มากกว่าปกติหลายสิบเท่าตัว

อ่านแล้วอย่างเพิ่งงง มาดูตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นดีกว่า

คน 2 คนเป็นเพื่อนกัน ชื่อนายอ้วน กับนายผอม ออมเงินที่อัตราดอกเบี้ย 10% เท่ากัน นายอ้วนออมเงินเมื่ออายุ 21 ออมเพียงปีละ 100 บาท ไป 8 ปี แล้วเลิกออมเมื่ออายุ 29 ปี รวมเป็นเงินต้น 800 บาท แล้วทิ้งไปกินดอกเบี้ยต่อไปจนอายุ 60 ปี พอสิ้นปีที่ 60 จะได้รับเงินทั้งหมด จะได้รับเงินทั้งหมด 26,500 บาท คิดเป็นดอกผลจากดอกเบี้ย 25,700 บาทโดยมีเงินต้นแค่ 800 บาท ผลตอบแทนที่ได้คือ 3,212.5% ของเงินต้น!!!

ส่วนนายผอมเห็นเพื่อนออมก็อยากออมบ้าง แต่มาเริ่มออมเงินตอนที่นายอ้วนหยุดออมแล้ว คือตอนอายุ 29 ปี และออมต่อไปเรื่อยๆ จนอายุ 60 ปี คิดเป็นเงินต้นที่ออมทั้งหมด 3,200 บาท พอถึงอายุ 60 นายผอมจะมีเงิน 22,100 บาท น้อยกว่านายอ้วน 4,400 บาท ทั้งที่ นายอ้วนเลิกสะสมมาตั้งแต่อายุ 29 ปี แต่นายผอมไล่สะสมตามถึง 32 ปี ยังไล่นายอ้วนไม่ทัน

8 ปีที่หายไปนี่คิดเงินสะสมแค่ปีละ 100 บาท ถ้าคิดเป็นเดือนก็แค่เดือนละ 8 บาทกว่าๆส่วนต่างยังมีถึง 4,400 บาท ลองถ้าเราสะสมมากกว่านี้แค่วันละ 10 บาท หรือเดือนละ300 บาท ส่วนต่างจะกลายเป็น 185,476 บาทหรือเกือบสองแสนบาททันที

ถ้ายังเห็นว่าออมก่อนไม่สำคัญนัก ความสำคัญจะไปเห็นอย่างแน่นอนในตอนที่เลิกทำงานแล้ว และต้องใช้เงินออมในการเลี้ยงชีพ

สมมุติว่าออมก่อนแต่ไม่เลิกออม

คือเปรียบเทียบการออมเงินของคนสองคนที่ออมเงินเดือนละ 200 บาทเท่าๆกัน ที่อัตราดอกเบี้ย 10% เท่าๆ กัน แต่ออมช้ากว่ากันแค่ 10 ปี หรือเงินต้นน้อยกว่ากันเพียง 24,000 บาท

ทั้งคู่ออมไปเรื่อยๆ จนครบอายุเกษียณที่ 60 ปี ปรากฏว่าคนที่ออมเงินตั้งแต่อายุ 20 ปีจะมีเงินก้อนถึง 1,253,00 บาท ขณะที่คนที่เริ่มออมทีหลังคือรอจนอายุ 30 ปีจึงเริ่มออม คนที่สองนี้พออายุ 60 ปี จะมีเงินเพียง 479,000 บาท ทั้งที่เงินต้นที่ออมต่างกันเพียง 24,000 บาท แต่เพราะออมเงินช้ากว่า ทำให้ได้รับเงินต่างกันถึง 774,000 บาทหรือเกือบล้าน

ออมก่อนรวยกว่าทีนี้ลองมาคิดต่อไปถึงวัยหลังทำงาน

ถ้าสองคนนี้มีอายุ คนละ 70 ปี สองคนนี้จะมีเงินใช้เดือนละเท่าไรหลังเกษียณ300 บาท ส่วนต่างจะกลายเป็น 185,476 บาทหรือเกือบสองแสนบาททันที

คนแรกที่เป็นผู้มองการณ์ไกล ออมเงินตั้งแต่อายุ 20 พอเกษียณอายุ จะมีเงินใช้เดือนละประมาณ 16,600 บาท ทุกเดือนไปจนอายุ 70 ปี ส่วนคนที่ออมช้ากว่า 10ปี ถ้าจะให้มีเงินใช้ถึง อายุ 70 ปีจะใช้เงินได้เพียงเดือนละ 6,300 บาท ต่างกันเกือบ3 เท่าตลอดไปในวัยหลังเกษียณ นี่คือมาตรฐานชีวิตที่แตกต่างกันที่เกิดจากการตัดสินใจเริ่มออมต่างกันในวัยหนุ่มสาว

10 ปีที่เพิ่มพูน (ถ้าเราออมเร็วขึ้น 10 ปี)

จะเห็นว่าที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากัน สะสมเงินต้นเดือนละเท่าๆ กัน ต่างกันที่ระยะเวลาสะสมเพียงประการเดียวทำให้เงินที่ได้รับตอนสุดท้ายต่างกันเป็นสิบเท่าหรือเป็นร้อยเท่า

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

อธิบายตามหลักคณิตศาสตร์ได้ว่า สมการการคิดดอกเบี้ยทบต้นนั้น เป็นสมการยกกำลังที่เรียกว่าสมการเอ็กซ์โปเนนเชียล (Exponential Equation) โดยมีเวลาเป็นตัวยกกำลังและอัตราดอกเบี้ยกับเงินต้นเป็นฐานกำลัง

คุณสมบัติของสมการ ทำให้ตัวแปรแต่ละตัวเมื่อเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ก็สามารถทำให้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นได้หลายเท่าพันทวี

แต่ไม่จำเป็นต้องไปคิดเลขให้ปวดหัว เพียงแต่ต้องการให้ทราบว่าเวลามีค่าเพียงใดต่อมูลค่าของเงิน จากตัวอย่างทั้งหมดที่แสดงมาคงพอจะทำให้เห็นแล้วว่า คนที่ออมก่อนไม่เพียงแต่รวยก่อน แต่ยังรวยกว่าอีกด้วย